salon z aneksem_widok a(ze złożonym stolikiem)_wariant 5