Projekty wnętrz

aranżacja koncepcja szkicETAPY STANDARDOWEGO PROJEKTU WNĘTRZA

ETAP I – pierwsze spotkanie i dokładny wywiad z klientem

a)   poznanie osobowości, zawodu, stylu życia i zainteresowań klienta

b)   poznanie jego preferencji stylistycznych i materiałowo-kolorystycznych

c) podpisanie umowy na wykonanie projektu

ETAP II – inwentaryzacja

a)    rzuty inwentaryzacji wnętrza

b)    widoki inwentaryzacji wnętrza

c)    jednobarwny model 3d wnętrza

d)    dokumentacja fotograficzna

ETAP III – koncepcja

a)    rzuty ewentualnych ścian / elementów wyburzanych i projektowanych

b)    rzuty kondygnacji z określeniem stref funkcjonalnych

c)    rzuty kondygnacji z ustawieniem wszystkich typów mebli oraz urządzeń kuchennych i łazienkowych

d)    widoki ścian z rozmieszczeniem wszystkich typów mebli i urządzeń kuchennych i łazienkowych

e)    rzut sufitów podwieszanych

f)      jednobarwny model 3d wnętrza, umożliwiający zapoznanie się z projektowaną na tym etapie przestrzenią

ETAP IV – rozwinięcie koncepcji

a)   rzut aranżacji wnętrza z ustawieniem wszystkich typów mebli oraz urządzeń kuchennych i łazienkowych (uwzględniający uwagi z etapu II)

b)   widoki ścian z rozmieszczeniem wszystkich typów mebli oraz urządzeń kuchennych i łazienkowych (uwzględniający uwagi z etapu II)

c)   rzut sufitów podwieszanych z rozmieszczeniem oświetlenia

d)   widoki ścian z rozmieszczeniem oświetlenia

e)   kolorowy realistyczny model 3d wnętrza, i umożliwiający zapoznanie się z rozwiązaniami kolorystycznymi i materiałowymi

ETAP V – projekt wykonawczy (wszystkie rysunki powinny być dokładnie zwymiarowane i opisane)

A R C H I T E K T U R A

a)    rzuty ewentualnych ścian wyburzanych

b)    rzuty ewentualnych ścian projektowanych

c)    rzuty aranżacji wnętrza z ustawieniem wszystkich typów mebli i urządzeń kuchennych / łazienkowych i określeniem ich konkretnych typów (nazwa firmy, kolor, wymiary)

d)    widoki ścian z rozmieszczeniem wszystkich typów mebli i urządzeń kuchennych i określeniem ich konkretnych typów (nazwa firmy, kolor, wymiary) oraz z opisanymi na ścianach kolorami i materiałami wykończeniowymi (uwzględniające uwagi z etapu II)

e)    rzuty posadzek

f)      rzuty sufitów podwieszanych

g)    detale mebli na wymiar (rzuty, przekroje, widoki)

h)    detale sufitów i zabudów g-k

E L E K T R Y K A

i)      rzuty sufitów podwieszanych z rozmieszczeniem elektrycznych obwodów sufitowych (lamp) i określeniem ich typów (nazwa firmy, kolor, wymiary)

j)      rzuty kondygnacji z rozmieszczeniem elektrycznych obwodów ściennych (włączników i wyłączników światła oraz gniazd elektrycznych) i określeniem ich rodzajów

k)    widoki ścian z rozmieszczeniem elektrycznych obwodów ściennych (włączników i wyłączników światła oraz gniazd elektrycznych) i określeniem ich rodzajów

H Y D R A U L I K A

l)      rzuty rozmieszczenia podłączeń hydraulicznych (zasilanie wody ciepłej i zimnej, odpływ wody)

m)       widoki ścian z rozmieszczeniem podłączeń hydraulicznych (zasilanie wody ciepłej i zimnej, odpływ wody)

Ponado:

n)    zestawienie wyposażenia (meble ruchome, sprzęt kuchenny / łazienkowy, lampy, wykładziny) i materiałów wykończeniowych wraz z kosztorysem

o)    karty katalogowe zawierające szczegółowe dane poszczególnych elementów wykorzystanych w projekcie (konkretną firmę w przypadku wyposażenia wnętrza, konkretny kolor oraz markę)

p)    opis techniczny projektu

ETAP VI – wizyty z klientem w sklepie (przy wyborze usługi kompleksowej)

ETAP VII – nadzór autorski (przy wyborze usługi kompleksowej)

a)     regularne kontrolowanie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem i zasadami wiedzy technicznej

b)     uzupełnienie projektu budowlanego w rozwiązania wykonawcze, których konieczność zgłosi Wykonawca robót budowlanych

c)     uzgadniania z Wykonawcą robót budowlanych możliwość wprowadzenia rozwiązań zmiennych w stosunku do projektu

d)    pobyt Projektanta na budowie w celu usunięcia błędów w dokumentacji nie jest traktowane jako nadzór autorski i za ten pobyt Projektant nie może żądać wynagrodzenia.