Projekty architektoniczne

proj.12---P1-222

Rysunki projektów budowlanych i wykonawczych na zlecenie architektów z uprawnieniami.

W szczególności:
• domy jednorodzinne
• budynki wielorodzinne
• budynki przemysłowe
• adaptacje istniejących budynków
• przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
• zmiany sposobu użytkowania, zmiany kolorystyki
• obiekty małej architektury