Inwentaryzacje

inwentaryzacja

Zakres inwentaryzacji jest uzależniony od  indywidualnych potrzeb klienta.   Standardowo usługa inwentaryzacji budowlanej obiektu obejmuje:

 • Rysunki architektoniczno-budowlane
  • rzuty kondygnacji
  • przekroje
  • elewacje
  • rzut dachu
  • lokalizacja zakończeń mediów – gniazdka, rury, wentylacja
 • Opis techniczny
 • Dokumentacja fotograficzna
  • zdjęcia w postaci elektronicznej lub drukowanej
  • rzut z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć
  • trójwymiarowy model mierzonego budynku
   (format 3D do ustalenia)